Inschrijven 2019

Aanmeldformulier Tienerkamp Oosterhout 2019
zaterdag 3 t/m zaterdag 10 augustus 2019

Naam ouders/verzorgers*

E-mailadres*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

Achternaam kind*

Roepnaam kind*

Geboortedatum*

Geslacht*

Burgerservicenummer (BSN)*

In bezit van een eigen IDkaart*

Gezinssamenstelling*

Noodadres tijdens kamp*

Telefoon noodadres*

Maatschappij Ziektekostenverzekering*

Polisnummer Ziektekostenverzekering*

Naam en telefoonnummer huisarts*

Gezondheid*

Bijzonderheden*

Medicijngebruik

Continu gebruik*

Incidenteel gebruik*

In de nacht*

Slaapproblemen*

Eetgewoonte

Dieet*

Kan het kind fietsen?*

Hoeveel geld neemt het kind mee?*

School*

Na de zomervakantie groep*

Zwemdiploma's*
 A B C meer dan A,B en C

Hobby's*

Hoe is het gedrag van het kind (aankruisen wat van toepassing is alstublieft)*
 Heimwee Opgewekt Druk Zenuwachtig Behulpzaam Driftig Kan zichzelf bezighouden Rustig Agressief

Mogelijke aanvulling op gedrag

Om welke reden is het belangrijk dat het kind meegaat op kamp? *

Via welke instelling geschiedt de aanmelding? (indien van toepassing)

Contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Akkoord met de onderstaande voorwaarden? (verplicht!)

De kosten voor de kampweek bedragen voor het tienerkamp zijn € 50,- per kind.

Het kind is ingeschreven als het compleet ingevulde aanmeldformulier binnen is en als de € 50,- voor 1 juni 2019 is overgemaakt op bankrekeningnummer NL65FVLB0226210219 ten name van Stichting Kinderkampen Rotterdam. Vermeld bij de overboeking de naam van het kind + Tienerkamp op de betalingsopdracht.

Pas als het aanmeldformulier en het inschrijfgeld binnen zijn wordt uw inschrijving definitief bevestigd. Tot de betaling is voldaan, komt uw kind op de reservelijst te staan, met eventueel als gevolg dat als het het kamp vol is er dus GEEN plaats meer is voor uw kind. Dat zou heel jammer zijn en een teleurstelling voor uw kind.

Bij het te laat opzeggen van deelname van uw zijde of zonder geldige reden vervalt het inschrijfgeld aan de Stichting Kinderkampen Rotterdam. Wanneer het kind van onze zijde niet meer geplaatst kan worden - door overboeking - , wordt het reeds betaalde inschrijfgeld aan u terugbetaald.

BELANGRIJK

Het is noodzakelijk voor de aanmelding van uw kind voor één van onze kampen dat u met het onderstaande instemt: De ouder(s) / verzorger(s) van het in dit formulier genoemde kind gaat/gaan akkoord met de deelname van hun kind aan een kamp van de Stichting Kinderkampen Rotterdam. De ouder(s) / verzorger(s) van het in dit formulier genoemde kind geeft/geven toestemming aan medici voor eventuele ingrepen bij ongelukken of ziekte van het kind, mocht dit om de één of andere reden noodzakelijk zijn. De ouder(s) / verzorger(s) van het in dit formulier genoemde kind is/zijn aansprakelijk voor eventuele schade welke door hun kind veroorzaakt wordt tijdens de kampweek.

Controleert u alstublieft nogmaals of u alles ingevuld hebt; daarna vragen wij u dit formulier te versturen door hieronder op "Aanmelden" te drukken.