Sponsors


Stichting Kinderkampen Rotterdam vindt het belangrijk dat kinderen die door diverse omstandigheden niet op vakantie kunnen gaan, een onbezorgde en fijne week vakantie hebben. U zult begrijpen dat de bijdrage die wij aan de ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen vragen uiterst gering is. De kampen worden dan ook voor het grootste gedeelte gefinancierd door bijdragen uit fondsen.

Steun ons en lever een financiële bijdrage t.b.v. een onvergetelijke vakantieweek voor deze kinderen. Uiteraard staan wij ook open voor elke andere vorm van sponsoring die u of uw bedrijf zou kunnen bieden, denk hierbij aan lekkernijen, sportbenodigdheden enzovoort. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is een enorme steun in de rug.

Voor donaties of informatie kunt u contact met ons opnemen via info@tienerkamprotterdam.nl